Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is in honorem and Автор is Томова, Елена  [Clear All Filters]
Статия в списание
Томова, Е. авт, 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, с-ци101–104.
Томова, Е. авт, 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, с-ци121–124.
Subscribe to Синдикирай