Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is in honorem and Автор is Буюклиев, Иван  [Clear All Filters]
Статия в списание
Буюклиев, И. авт, 1978. Бохуслав Хaвранек (1893–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2(4), с-ци93–96.
Буюклиев, И. авт, 1990. Проф. Светомир Иванчев на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(4), с-ци3–7.
Subscribe to Синдикирай