Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is in honorem and Автор is Станчев, Красимир  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Станчев, К. авт, 1991. Академик Петър Динеков на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, с-ци3–5.
П
Джурова, А. & Станчев, К. авт-ри, 1987. Проф. Димитрийе Богданович (1930–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, с-ци118–119.
Станчев, К. авт, 1998. Професор Рикардо Пикио на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци111–114.
Subscribe to Синдикирай