Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Herej-Szymańska  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Herej-Szymańska, K. авт, 1976. Kategorie słowotwórcze czasowników denominalnych we współczesnym języku polskim i bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), с-ци35–47.
Subscribe to Синдикирай