Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 23 резултата:
Избор: Автор is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
2010
Црвенковска, Е. авт, 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева и съавт., ред-ри Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, с-ци 238–249.
2006
Sels, L. авт, 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, с-ци 301–308.
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
2004
Спасова, М. авт, 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
2003
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
1992
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци34–49.
Subscribe to Синдикирай