Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Автор is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Й
Йовчева, М. авт, 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), с-ци37–71.
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), с-ци64–74.
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1994. Преславска лексика в превода на Псевдо-Методиевото Откровение. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), с-ци44–51.
Йовчева, М. & Тасева, Л. авт-ри, 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), с-ци34–49.
Йовчева, М. авт, 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В В. Гюзелев & Милтенова, А., ред-ри Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София: Гутенберг, с-ци 382–393.
Subscribe to Синдикирай