Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Црвенковска, Емилиja  [Clear All Filters]
2010
Црвенковска, Е. авт, 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева и съавт., ред-ри Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, с-ци 238–249.
Subscribe to Синдикирай