Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Тихова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тихова, М. авт, 1989. Към синтаксиса на Римския патерик. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, с-ци45–52.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Subscribe to Синдикирай