Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Шимански, Мачей  [Clear All Filters]
1988
Шимански, М. авт, 1988. Съпоставително описание на категорията лице (в българския, сърбохърватския и полския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци18–24.
Subscribe to Синдикирай