Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Шик, Иванка П.  [Clear All Filters]
Статия в списание
Шик, И.П. авт, 1996. Българските адверзативни съюзи от типологично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), с-ци5–14.
Subscribe to Синдикирай