Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Шик, Иванка П.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шик, И.П. авт, 1996. Българските адверзативни съюзи от типологично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), с-ци5–14.
Subscribe to Синдикирай