Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Червоножко, Валентина  [Clear All Filters]
1999
Червоножко, В. авт, 1999. Ироничните устойчиви сравнения в българския и украинския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(2–3), с-ци13–23.
Subscribe to Синдикирай