Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Трифонова, Йорданка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Трифонова, Й. и съавт. авт-ри, 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци113–128.
Ч
Трифонова, Й. авт, 1988. Чешки влияния в българската музикална терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци15–22.
Subscribe to Синдикирай