Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Томова, Елена  [Clear All Filters]
Статия в списание
Томова, Е. авт, 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, с-ци101–104.
Томова, Е. авт, 1991. Варшавски Златоструй от втората половина на ХV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци54–67.
Томова, Е. авт, 1990. Кирило-методиевски четения в Софийския университет. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци119–121.
Томова, Е. авт, 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, с-ци121–124.
Томова, Е. авт, 1985. Международен научен форум за Григорий Цамблак. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци124–129.
Томова, Е. авт, 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци156– 160.
Томова, Е. авт, 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци156–160.
Subscribe to Синдикирай