Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Ташевска, Светлана  [Clear All Filters]
1990
Ташевска, С. авт, 1990. За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци19–27.
Захариева, М. & Ташевска, С. авт-ри, 1990. Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), с-ци115–117.
Subscribe to Синдикирай