Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Стойчева, Райна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стойчева, Р. авт, 1990. Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци14–21.
Subscribe to Синдикирай