Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Симеонова, Хриска  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Симеонова, Х. авт, 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци98–99.
Симеонова, Х. авт, 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци98–99.
Subscribe to Синдикирай