Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Савова, Димка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Савова, Д. авт, 1988. За употребата на някои въпросителни частици в сърбохърватския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци25–30.
Subscribe to Синдикирай