Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Риков, Георги  [Clear All Filters]
2002
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
1987
Риков, Г. авт, 1987. Академик Владимир И. Георгиев (1908–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, с-ци110–112.
1981
Риков, Г. авт, 1981. Основа и флексия в индоевропейската и праславянската глаголна система. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци14–18.
Subscribe to Синдикирай