Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Попова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попова, М. авт, 1979. Някои бележки за валентността на глаголи със значение „получавам информация“ в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци66–75.
Попова, М. авт, 1979. Първа национална конференция по езиково строителство. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци104–108.
Subscribe to Синдикирай