Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Попова, Антоанета  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Попова, А. авт, 1983. Безглаголна предикация в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци31–33.
Н
Попова, А. авт, 1976. Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци128–148.
Попова, А. авт, 1988. Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци23–26.
П
Попова, А. авт, 1987. По повод на българо-гръцките езикови прилики. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с-ци23–26.
Subscribe to Синдикирай