Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Плотников, Бронислав  [Clear All Filters]
1979
Плотников, Б. авт, 1979. Видове лексикални отношения между еднокоренни думи в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци31–35.
Subscribe to Синдикирай