Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Петрова, Стефка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Петрова, С. авт, 1981. Висш педагогически институт за чужди езици „Пол Лафарг“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци138–140.
Subscribe to Синдикирай