Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Ангелиева, Фани  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Петрова, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 1994. Новогръцките условни периоди в съпоставка с българските. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), с-ци18–25.
Г
Георгиева, Ц., Бояджиева, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 2004. Гръцкият език в България (1880–2000). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), с-ци129–157.
Петрова, С. & Ангелиева, Ф. авт-ри, 1994. Гръцките съответствия на българското съставно сказуемо. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(1), с-ци14–19.
Subscribe to Синдикирай