Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Пандова, Росица  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Пандова, Р. авт, 1989. Аспекти на географската терминология във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци116–120.
Пандова, Р. авт, 1988. За някои руски термини-словосъчетания в космонавтиката и техните еквиваленти във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци11–14.
Пандова, Р. авт, 1985. Втора национална конференция по теория и практика на научния и научно-техническия текст с международно участие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х(1), с-ци120–121.
Пандова, Р. авт, 1984. Летен езиков курс в Монпелие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци125–126.
Subscribe to Синдикирай