Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Ангушева-Тиханова, Аделина  [Clear All Filters]
1998
Шиваров, Н. авт, 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. В А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., ред-ри Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, с-ци 83–110.
Subscribe to Синдикирай