Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Николова, Надка  [Clear All Filters]
2004
Николова, Н. авт, 2004. Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци125–135.
2001
Николова, Н. & Черипкова, М. авт-ри, 2001. Прономиналните конструкции в български и словашки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), с-ци5–21.
Subscribe to Синдикирай