Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Автор is Милтенова, Анисава  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Милтенова, А. авт, 1993. Слово за Антихриста – един малко познат български апокриф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), с-ци59–71.
Милтенова, А. авт, 1989. Новооткрит близнак на Беляковския апокрифен сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(3), с-ци61–73.
Милтенова, А. авт, 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, с-ци124–125.
Милтенова, А. авт, 1986. Разумник-укàз. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(4), с-ци20–44.
Милтенова, А. авт, 1986. Творчески юбилей на академик Петър Динеков. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, с-ци97–99.
Милтенова, А. авт, 1984. Сказание за Сивила. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци44–72.
Милтенова, А. авт, 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, с-ци89–90.
Милтенова, А. & Ангушева, А. авт-ри, 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, с-ци104–109.
Subscribe to Синдикирай