Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Шверчек, Лидия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шверчек, Л. авт, 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци7–15.
Шверчек, Л. авт, 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци7–15.
Шверчек, Л. авт, 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци94–95.
Subscribe to Синдикирай