Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Петканова, Донка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Петканова, Д. авт, 1994. Плачът и сълзите в средновековната литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(2), с-ци82–93.
Петканова, Д. авт, 1983. Паисий Хилендарски и средновековната традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7, с-ци11–27.
Петканова, Д. авт, 1983. Паисий Хилендарски и средновековната традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), с-ци11–27.
Петканова, Д. авт, 1989. Една неизвестна приписка на Йосиф Брадати. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), с-ци110–111.
Петканова, Д. авт, 1982. Богомилството и апокрифната литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), с-ци143–153.
Петканова, Д. авт, 2001. Апокрифните лечебни молитви. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(3), с-ци61–85.
Глава от книга
Станчев, К. авт, 2003. Библейски цитати. В Д. Петканова, ред Старобългарска литература : Енциклопедичен речник. Велико Търново: Абагар, с-ци 66–67.
Subscribe to Синдикирай