Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Петканова, Донка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Петканова, Д. авт, 1989. Една неизвестна приписка на Йосиф Брадати. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), с-ци110–111.
Б
Петканова, Д. авт, 1982. Богомилството и апокрифната литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), с-ци143–153.
Станчев, К. авт, 2003. Библейски цитати. В Д. Петканова, ред Старобългарска литература : Енциклопедичен речник. Велико Търново: Абагар, с-ци 66–67.
Subscribe to Синдикирай