Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Мечковска, Нина  [Clear All Filters]
1979
Мечковска, Н. авт, 1979. Първите учебни книги на националното възраждане („Рибен буквар“ на П. Берон и „Беларуски лемэнтар“ на К. Каганец). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци12–17.
Subscribe to Синдикирай