Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Махрова, Тамара Н.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Махрова, Т.Н. авт, 1977. О русских и болгарских интонационных конструкциях в сопоставлении. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци87–97.
Subscribe to Синдикирай