Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Маринова, Снежина  [Clear All Filters]
Статия в списание
Маринова, С. авт, 1990. За два невъзвратни варианта на страдателния залог с допълнително модално значение в немския език и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци5–13.
Subscribe to Синдикирай