Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Шатковски, Януш  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Шатковски, Я. авт, 1997. Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), с-ци13–28.
Балтова, Ю. & Шатковски, Я. авт-ри, 1993. Съпоставително описание на словообразуването на близкородствени езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), с-ци5–12.
Subscribe to Синдикирай