Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Котова, Надежда  [Clear All Filters]
1991
Котова, Н. & Янакиев, М. авт-ри, 1991. По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци11–12.
1978
Котова, Н. & Янакиев, М. авт-ри, 1978. Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци3–15.
Subscribe to Синдикирай