Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Шанова, Зоя  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Шанова, З. авт, 1985. Адмиратив в болгарском языке и способы его передачи на русский язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), с-ци5–9.
Subscribe to Синдикирай