Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Коритковска, Малгожата  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Коритковска, М. авт, 1990. Аргументи от типа experiencer и проблеми на съпоставителния синтактичен анализ на българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), с-ци5–13.
П
Коритковска, М. авт, 1979. Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци4–11.
Subscribe to Синдикирай