Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Контева, Магдена  [Clear All Filters]
1989
Контева, М. авт, 1989. Преход на пълнозначни думи към предлози в съвременния български и чешки език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци11–16.
Subscribe to Синдикирай