Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Константинов, Юлиан  [Clear All Filters]
1988
Константинов, Ю. & Ковачева, М. авт-ри, 1988. Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци5–9.
Subscribe to Синдикирай