Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Колесник, Валентина А.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Колесник, В.А. авт, 1984. Антропонимия болгарских сел Одесской области Украинской ССР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци37–40.
Subscribe to Синдикирай