Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Ковачева, Мира  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Ковачева, М. авт, 1983. Проблемата за граматичния подлог и разговорната употреба на то / it в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци16–26.
Ковачева, М. авт, 1981. Международна конференция по исторически синтаксис в Познан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци82–83.
Subscribe to Синдикирай