Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Ковачева, Мира  [Clear All Filters]
1988
Константинов, Ю. & Ковачева, М. авт-ри, 1988. Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци5–9.
1983
Ковачева, М. авт, 1983. Проблемата за граматичния подлог и разговорната употреба на то / it в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци16–26.
1981
Ковачева, М. авт, 1981. Международна конференция по исторически синтаксис в Познан. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), с-ци82–83.
Subscribe to Синдикирай