Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Караангова, Маргарита  [Clear All Filters]
1979
Караангова, М. авт, 1979. Белоруско-български фразеологични паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци59–66.
Караангова, М. авт, 1979. Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци109–111.
1976
Караангова, М. авт, 1976. Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци116–125.
Subscribe to Синдикирай