Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Калиущенко, Владимир Д.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Калиущенко, В.Д. авт, 1984. Опыт типологии отсубстантивных глаголов (на материале языков разных семей). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци5–13.
Subscribe to Синдикирай