Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Кабакчиев, Красимир  [Clear All Filters]
1987
Кабакчиев, К. авт, 1987. Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци123–124.
1983
Кабакчиев, К. авт, 1983. Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци34–41.
Subscribe to Синдикирай