Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Йорданова, Йорданка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Георгиева, М. & Йорданова, Й. авт-ри, 1990. Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци116–117.
Йорданова, Й. авт, 1987. Времетраене на гласните и ритмична организация на фразата (в английския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), с-ци22–32.
Subscribe to Синдикирай