Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Йорданова, Йорданка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Й
Йорданова, Й. авт, 1987. Времетраене на гласните и ритмична организация на фразата (в английския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), с-ци22–32.
Subscribe to Синдикирай