Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Илиева, Лилия  [Clear All Filters]
1980
Илиева, Л. авт, 1980. Планът на съдържанието в проблематиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с-ци43–47.
Subscribe to Синдикирай