Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 13 резултата:
Избор: Автор is Иванчев, Светомир  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Иванчев, С. авт, 1991. Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци5–9.
Иванчев, С. авт, 1983. По повод на статията „Една типологична особеност на българския и унгарския език“ от Александър Александров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци47–53.
Иванчев, С. авт, 1981. Класически и екзотичен, българският език – постар от българската държава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци5–9.
Иванчев, С. авт, 1980. Някои аспекти на синтактичната характеристика на българския език при съпоставката му с полския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци38–42.
Иванчев, С. авт, 1979. Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци50–59.
Иванчев, С. авт, 1976. Един неописан семантико-словообразователен глаголен модел в съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци19–30.
Иванчев, С. авт, 1976. Един сравнително нов семантико-словообразователен тип глаголи в съвременния български и белоруски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци111–115.
Иванчев, С. авт, 1981. Развоят на *tj, *dj в шт и жд и етногенетичният процес на Балканите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци27–47.
Иванчев, С. авт, 1991. Юрий С. Маслов (1914–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци126–128.
Иванчев, С. авт, 1990. Ян Петър (1931–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци115–116.
Иванчев, С. авт, 1979. Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци114–116.
Иванчев, С. авт, 1978. Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци92–94.
Subscribe to Синдикирай